Մեր թիմը

Սաթենիկ Մկրտչյան

Հատուկ հոգեբան, խմբավար, սեմինարավար

2014թ. ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Հատուկ հոգեբանության բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան: Անցել է մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ, մասնագիտական պրակտիվա «Երկուսով»-ում: Իրականացնում է զարգացնող և շտկող աշխատանք հատուկ կարիքներով՝ աուտիզմ, մտավոր հետամնացություն, հոգեկան զարգացման հապաղում, գերակտիվ, ագրեսիվ, վախեր ունեցող երեխաների հետ, տրամադրում է ծնողների խորհրդատվություն, վարում է զարգացման և թերապևտիկ խմբեր, սեմինարներ: 
‹‹Երկուսով››-ի  թիմին է միացել 2013թ.:

Անուշ Ալեքսանյան

Մեծահասակների և մանկական հոգեբան (խորհրդատու-հոգեթերապևտ), կրթության հոգեբան

Հիմնադիր տնօրեն

2006թ․ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Հոգեբանության բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան:

Գործնական հոգեբանությամբ զբաղվում է 2005թ-ից:

2008 թ-ից ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակից է՝ վերապատրաստում է ՀՀ դպրոցների հոգեբաններին, սոցիալական աշխատողներին, մանկավարժներին, դասախոսներին և այլ ոլորտների մասնագետներին:

Մի շարք կրթական ոլորտների փորձագետ, վերապատրաստողների վերապատրաստող է՝ հոգեբանություն, առողջ ապրելակերպ, սեռական դաստիարակություն, ներառական կրթություն, նախադպրոցական կրթություն, գենդերային հիմնախնդիրներ և այլն: Մասնագիտական հետաքրքրություններն են մեծահասակների և երեխաների տագնապային խանգարումները, ծնողների խորհրդատվությունը, կրթությունն ու դասավանդման նորագույն մեթոդները, թրեյնինգները, ներառական կրթությունը:

Հեղինակ և համահեղինակ է մի շարք ձեռնարկների, ծրագրերի և հոդվածների, բուհական դասագրքի մասնագիտական խմբագիր է:

 

Մարիա Բաբայան

Մեծահասակների և դեռահասների հետ աշխատող հոգեբան

Կլինիկական հոգեբան, աշխատում է մեծահասակների և դեռահասների հետ:

2008 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Կլինիկական հոգեբանության բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի աստճան:

Անցել է կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի, գեշտալտ թերապիայի դասընթացներ և մի շարք այլ նեղ մասնագիտական վերապատրաստումներ:

Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2010 թվականից՝ աշխատելով հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ, ապա՝ կրթական համակարգում, իսկ այնուհետև՝ որպես հոգեբան-թերապևտ սոցիալ-տնտեսական դժվար վիճակում հայտված մարդկանց հետ:

Ներկայումս սովորում է ասպիրանտուրայում՝ կլինիկական հոգեբանության մասնագիտացմամբ:

Մանագիտական հետաքրքություններն են տագնապային խանգարումները, հոգեսոմատիկան, աշխատանքը տրավմայի և վշտի պարագայում, կրթությունը:  

«Երկուսով» հոգեբանական կենտրոնում սկսել է աշխատել 2020 թվականից:

Աննա Հոսեփյան

Լոգոպեդ, վարքային թերապիստ

2013թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ․ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի լոգոպեդիայի բաժինը՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան:

2012թ. ստացել է ABA ծրագրով աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու վարքային թերապիստի որակավորում:

2013թ. ստացել է PECS (Picture Exchange Communication System) մեթոդով աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու որակավորում:

Մասնագիտական հետաքրքրություններն են՝ աուտիզմ, հոգեկան զարգացման հապաղում, մտավոր հետամնացություն, Ասպերգերի համախտանիշ ունեցող երեխաների խոսքի զարգացմանն ուղղված լոգոպեդական տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը, նոր մեթոդների մշակումը և ինտեգրումը, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտական սեմինարիների և թրեյնինգների կազմակերպումը:

«Երկուսով»-ի թիմին է միացել 2015թ.:

Մարիամ Պետրոսյան

Լոգոպեդ

2009թ․ ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ․ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ԼԾՀԿ, ստացել լոգոպեդի որակավորում։ 2016թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվ․ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ կրթության ֆակուլտետը։

2012թ. ստացել է PECS (Picture Exchange Communication System) մեթոդով աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու որակավորում՝ Սեբիլե Բայորատի մոտ:
Զբաղվում է անխոսության, հնչարտասանության խանգարման և գրավոր խոսքի խանգարման շտկողական աշխատանքների իրականացմամբ, ն/դ տարիքում գրավոր խոսքի կանխարգելման մեթոդների մշակմամբ և կիրառմամբ, ն/դ տարիքի երեխաների զարգացմանն ուղղված խաղերի մշակմամբ և կիրառմամբ:

«Երկուսով»-ի թիմին է միացել 2014թ.:

Գոհար Բարխուդարյան

Մանկական հոգեբան, խմբավար, սեմինարավար

2008թ-ին ավարտել է ԵՊՄՀ-ի Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության բաժինը` ստանալով բակալավրի աստիճան: Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2009 թ-ից:

2015թ-ին ԳԱԱ-ում ստացել է կլինիկական հոգեբանի մագիստրոսի աստիճան: Անցել է բազմաթիվ մասնագիտական վերապատրաստումներ` մասնավորապես մանկական հոգեթերապիայի և արտթերապիայի ոլորտներում: Մասնագիտական հետաքրքրություններն են աուտիզմ, տագնապներ, վախեր, հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքը, ծնողների խորհրդատվությունը:

Վարում է խմբեր և սեմինարներ:

«Երկուսով»-ի թիմին է միացել 2020թ-ից:

Էլյա Սերոբյան

Գրասենյակի ղեկավար-համակարգող

2008թ. ավարտել է Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի Տեղեկատվական Համակարգեր բաժինը` ստանալով բակալավրի աստիճան:

2010թ. ավարտել է  Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգեր բաժինը` ստանալով մագիստրոսի աստիճան:

Համակարգում և վերահսկում է կենտրոնի անխափան աշխատանքը` ապահովելով սպասարկման բարձր որակ: Կենտրոն զանգահարելով` Դուք լսում եք նրա խաղաղ ձայնը և ստանում նրա հոգատար աջակցությունը` Ձեր նախընտրած ժամին և օրվան համապատասխան գրանցում ստանալով:

Մասնագիտական հետաքրքրություների շրջանակում ուսումնասիրում է նախագծերի կառավարման ժամանակակից գործիքները, նրանց գործնական կիրառումը տարբեր ոլորտներում:

«Երկուսով»-ի թիմին է միացել 2019թ-ից: