Թրենինգներ

  • Հոգեբանական թրենինգներ ծնողների համար՝ միայնակ ծնողներ, ապագա ծնողներ և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ծնողներ
  • Մասնագիտական զարգացման թրենինգներ հոգեբանների, մանկավարժների, հատուկ մանկավարժների, սոցաշխատողների համար
  • Բիզնես թրենինգներ