Facebook

Մակատոն շտկողազարգացնող ծրագիր

Մակատոն շտկողազարգացնող ծրագիրն ստեղծել է բրիտանացի լոգոպեդ Մարգրետ Ուոկերը 32 տարի առաջ: Նա աշխատում էր տարբեր խանգարումներով և հաղորդակցման խնդիրներ ունեցող մեծահասակների հետ և ցանկանում էր ստեղծել այնպիսի մի համակարգ, որով հնարավոր կլիներ շփվել այդպիսի մարդկանց հետ: Շուրջ մեկ տարի նա ուսումնասիրել է բոլոր կենցաղային խոսակցությունները, որոնք հնչել էին կոնսուլտացիաների ընթացքում: Այնուհետև սկսել է հաշվել, թե քանի անգամ է այս կամ այն բառը կրկնվել: Պարզվել է, որ «ես» բառն օգտագործվել է 400...

կարդալ ավելին

Ալալիա` խոսքի խանգարում

alalia

Անխոսությունը խոսքային խանգարում է: Ներկայումս ալալիա տերմինի տակ ընդունված է ներառել բարդ խոսքային խանգարումը, որը պայմանավորված է գլխուղեղի ձախ կիսագնդի խոսքային գոտիների ախտահարմամբ, դեռևս չձևավորված խոսքի բազայի վրա (1-2 տարեկան): Ալալիան տարբերվում է մանկական աֆազիայից նրանով, որ այն գլխուղեղի այնպիսի օջախային ախտահարում է, որ նույնիսկ մինչև 2...

կարդալ ավելին

Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների խոսքը

Մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում հատուկ տեղ են զբաղեցնում խոսքային խանգարումները: Խոսքային խանգարումների հաճախակիությունը մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում 70–80% է:

Խոսքային խանգարումների առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորման աստիճանները կախված են առաջին հերթին գլխուղեղի ախտահարման բարդությունից և տեղակայումից: Մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում խ...

կարդալ ավելին

Հոգեկանի զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների խոսքը

Հոգեկանի զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների խոսքն աչքի է ընկնում իր յուրահատկությամբ: Այն արտահայտվում է ինչպես խոսքի տարբեր կողմերի տեմպի հապաղմամբ, այնպես էլ խոսքային զարգացման թերությունների բնույթով: Խոսքի արտահայտչական կողմը բնորոշվում է ընկալման դժվարություններով (մոտ 75% -ը դժվարանում է հնչյուններն արտաբերել):...

կարդալ ավելին

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժ

hatuk mankavarzh

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժ
(լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենամանկավարժ)

1.Պաշտոնային պարտականությունները.

1) Կազմակերպում և իրականացնում է կրթական  հատուկ կարիքներին համապատասխան մանկավարժական  աշխատանքներ  և ծառայություններ  կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների հետ...

կարդալ ավելին

Աուտիզմի շտկման մեթոդները

autizm (1)

Եվրոպայում աուտիզմով հիվանդ երեխաների համար դպրոցներ բացվել են 1920 թվականից, երբ ոչ հոգեբանության և ոչ էլ մանկավարժության մեջ մանկական աուտիզմը դեռևս բացահայտված չէր: Գոյություն ունեն շտկման բազմաթիվ մեթոդներ, որոնցից առավել արդյունավետ է համարվում օպերանտ ուսուցումը և TEACCH-ը (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children):...

կարդալ ավելին