Հոգեբան-խորհրդատուի անձը

Հոգեբան-խորհրդատուն համապատասխան բարձրագույն կրթություն և պրակտիկ աշխատանքի փորձ ունեցող անձ է, որը տրամադրում է հոգեբանական խորհրդատվություն: Անկախ այն բանից, թե այցելուն ինչ խնդրով է դիմել խորհրդատուին, խորհրդատվության նախնական փուլերում նրան առավելագույն հուզում է խորհրդատուի վերաբերմունքն իր հանդեպ` ինչպիսի՞ մարդ է, ինչպե՞ս ինձ կվերաբերվի և այլն:

Խորհրդատվության ժամանակ կարևոր է ոչ թե խորհրդատուի իրական անձը, այլ նրա կերպարի ընկալումն այցելուի կողմից: Խորհրդատուի՝ այցելուի հանդեպ վերաբերմունքի մեջ օգնելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն:

Գոյություն ունեն տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի հոգեբան-խորհրդատուն, սակայն բոլոր այդ կարծիքներն ընդհանրացնելով՝ կարող ենք առանձնացնել հետևյալ անձնային և մասնագիտական հատկանիշները.

Անձնային հատկանիշներ` 

Մասնագիտական հատկանիշներ` 

Այսպիսով, եթե փորձենք ընդհանրացնել, ապա կարող ենք ասել, որ հոգեբան-խորհրդատուն պետք է օժտված լինի համառությամբ, կայունությամբ, ճկունությամբ, նպատակասլացությամբ, լինի ներդաշնակ անձնավորություն:

Կարդացեք նաև

Ղեկավար և աշխատողներ

Թիմի աշխատունակությունը, իր առջև դրված հանձնարարությունը հաջող կատարելու կարողությունը պայմանավորված է սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտով, որն իր հերթին այլ հավասար պայմանների դեպքում պայմանավորված է ղեկավարների ու ենթակաների հարաբերությունների առանձնահատկություններով:

Մյս 01 2019

Մանկավարժի հուզական ճկունությունը

Մանկավարժի մասնագիտական գործունեության հաջողությունն ուղղակիորեն կապված է նրա հուզական կայունության հետ: Հուզական կայունության բարձրացմանը նպաստում է հուզական մշակույթի բարձր մակարդակը:

Դկտ 25 2017

Բժշկական էթիկայի կանոնակարգ

Մշտապես ներկայացնել իր մասնագիտական անկախ տեսակետը և պահպանել մասնագիտական վարվելակերպի բարձրագույն նորմերը, Հարգել բուժումն ընդունելու կամ մերժելու պացիենտի իրազեկված լինելու իրավունքը,

Դկտ 25 2017