Արդյոք ձեր երեխան ունի լոգոպեդի աջակցության կարիք

Յուրաքանչյուր տարիքում երեխան  պետք է տիրապետի  որոշակի խոսքային  կարողությունների։ Եթե հետևենք երեխայի խոսքային զարգացման տարիքային օրինաչափություններին, ապա յուրաքանչյուր տարիքում կարելի է առանձնացնել մի քանի  անհանգստանող նշաներ, որոնց առկայության դեպքում պետք  է  խորհրդակցել լոգոպեդի հետ։ 

Ձեզ ենք ներկայացնում այն անհանգստացնող նախանշաները, որոնց դեպքում  կարելի է  դիմել լոգոպեդի խորհրդատվության։

—  Եթե մինչև 1տ․ հասակը երեխայի մոտ բացակայել է գղգղանքը և թոթովանքը, երեխան չի արտաբերում  այդ տարիքին բնորոշ ձայնարկություններ, հնչյուններ, վանկեր,

—  Եթե երեխան 2տ․ է և ամեն ինչ հասկանում է, սակայն ոչինչ չի փորձում  արտաբերել։ Սեփական ցանկությունները արտահայտում է  հաղորդակցման այլընտրանքային տարբերակներով՝  ժեստերի միջոցով, լացով, բղավոցով, մեծահասակին ուղղորդում է դեպի ցանկալի առարկան կամ վայրը։

—  Եթե երեխան 3տ․ է, սակայն շարունակում է խոսել իր կողմից ստեղծված լեզվով, որը հասկանալի է միայն ընտանիքի անդամներին և անհասկանալի  շրջապատի մարդկանց համար։  Անգամ եթե  երեխան շատ  ակտիվ  «բլբլում է», սակայն  պարզ հասկանալի բառերը  քիչ  են, ապա  այս ցուցանիշը պետք է լինի անհանգստացնող ազդակ,

—  Եթե երեխան 3․5-4տ․ է, սակայն բառերը փոխարինում է  ձայնարկություններով․ օրինակ՝ մեքենա՝ «վու-վու»,  ջուր՝ «բու-բու», ուտել՝ «ամ-ամ», գնդակ՝ «գոլ», տիկնիկ՝ «կու-կու» և այլն։  Հասկանալի է, որ նման  ձայնարկություններով երեխան անվանում է  հստակ առարկաններ, սակայն  չի կարողանում  այդ առարկաների ճիշտ անվանումը տալ,

—  Եթե երեխան 5տ․ է, սակայն խոսքում  առկա  են  շատ հնչյունների կամ հնչյունախմբերի  սխալ արտաբերում փոխարինում (գ-կ, դ-տ, ս-շ, ռ-լ, ր), որի հետևանքով երեխայի խոսքը դառնում է անհասկանալի և աղավաղված,

—  Երեխայի խոսքում սկսել եք նկատել կրկնություններ, դադարներ, դժվարությամբ է կարողանում ավարտել  բառի  արտաբերումը,

—  Երեխան 6տ․ է, սակայն  չի կարողանում հիշել փոքրիկ բանաստեղծություններ,  դժվարանում է պատմել  կարճ պատմվածք, բառերի մեջ նկատվում են վանկերի աղավաղումներ, բաց թողում, տեղափոխություններ, օրինակ՝ սպիտակ-սիպտակ, նապաստակ- նապակ,

—  Եթե  երեխան ուսումնական գործընթացում դժվարություններ է ունենում կարդալու և գրելու գործընթացում։  Չի կարողանում յուրացնել տառերը, դժվարություններ է ունենում ընթերցելիս՝ կարդում է տառերով, չի կարողանում տառերը միացնելով կարդալ ամբողջ բառը, կարդում է կամ  բառի առաջին վանկը, կամ՝ վերջին։  Դժվարությամբ է գրում տառային, վանկային, բառային թելադրություն, չի հասցնում  ավարտել  թելադրությունը (հետ է մնում)։  Եթե նման դժվարությունները  կրում են կայուն բնույթ և արտահայտվում են տևական ժամանակ, ապա այս դեպքում պետք  է դիմել լոգոպեդի։

Հեղինակ՝ լոգոպեդ Աննա Հոսեփյան

Կարդացեք նաև

Ինչ պետք է «սովորեն» դպրոցականների ծնողները

Ծնողները առաջին հերթին պետք է հիշեն, որ երեխան անհատականություն է, և միևնույն ընտանիքում երեխաները տարբեր են լինում. յուրաքանչյուրը ծնվում է իր անհատական առանձնահատկություններով, որոնք չեն կրկնվում:

Սպտ 21 2023

Անհանգստացեք, եթե երեխան… (1-3 տ.)

1-3 տարեկանում բուռն զարգացում է ապրում երեխայի ոչ միայն հենաշարժողական համակարգը, այլև հոգեկան գործընթացները, սոցիալական հմտությունները:

Օգս 16 2023

ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԻՆ

Օգս 14 2023