Արդյո՞ք ձեր երեխան պատրաստ է դպրոցին․ գործնական խորհուրդներ

Որպեսզի ծնողներին օգնենք հասկանալ, թե ինչպես պետք է երեխային նախապատրաստել դպրոցին, մենք պատրաստել ենք այս հոդվածը։

Հիմնականում  անհրաժեշտ գիտելիքները և հմտությունները բաժանվում են 4 կարևոր ոլորտի․

—  Ընդհանուր զարգացում
—  Տրամաբանություն և մտածողություն
—  Խոսքի զարգացում
—  Մաթեմատիկա (տարրական գիտելիքներ)

Նախադպրոցականի ընդհանուր զարգացում․ «Շրջապատող միջավայր»

Նախադպրոցականին տրվող հարցեր

—  Ես և իմ ընտանիք
—  Բնություն
—  Ժամանակ և տեղանք
—  Մասնագիտություններ
—  Մշակույթ և սպորտ
—  Անվտանգության կանոններ
— Մոտիվացիա

Որպեսզի հասկանանք նախադպրոցական տարիքի  երեխան տիրապետում է  իր տարիքին համապատասխան բազային գիտելիքներին, երեխան պետք է կարողանա  պատասխանել այս հարցերին՝

1․ Ես և իմ ընտանիք

2․ Բնություն 

3․ Ժամանակ և տեղանք

4․Մասնագիտություն

5․ Մշակույթ և սպորտ

6․ Անվտանգության կանոններ

7․ Մոտիվացիա

Երեխայի պատկերացումը  դպրոցի  մասին

 Տրամաբանություն և մտածողություն

Անհրաժեշտ է  մինչ դպրոց գնալը երեխայի մոտ  զարգացնել տրամաբանությունը և մտածողությունը։  Կարելի է կիրառել այնպիսի  տրամաբանական վարժություններ, որոնք կզարգացնեն  երեխայի  տրամաբանական մտածողությունը։

Դպրոց հաճախելուն պատրաստվող երեխան պետք է կարողանա՝

Ձեզ  ենք ներկայացնում  լոգոպեդ Աննա Հոսեփյանի կողմից մշակված «Ի՞նչ  է ստացվում» տրամաբանական խաղը։

Խոսք և  հաշիվ

5-6 տարեկանում  երեխան  պետք  է կարողանա  հիշել և պատմել փոքրիկ հեքիաթներ, ինչպես   նաև  ինքնուրույն  կազմել  պատմություն  տրված սյուժետային նկարով։

Ցանկալի է  նաև, որպեսզի երեխան իմանա այբուբենը, կարողանա կատարել բառային վերլուծություն, տարբերակել  հնչյունը տառից, ձայնավորները բաղաձայնից․ գտնել համապատասխան  տառը  բառի մեջ (բառի սկզբում, մեջտեղում և վերջում), գտնել անհրաժեշտ բառեր  հանձնարարված հնչյուն- տառով, կարողանա վանկատել բառերը։

Ձեզ ենք առաջարկում նախադպրոցական տարիքի  երեխայի խոսքի զարգացման ուղղված այս քերականական տետրը (մշակում՝ Աննա Հոսեփյան)

Մաթեմատիկա

Կարևոր է որպեսզի նախադպրոցական տարիքի երեխան  ունենա  տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ։ Կարողանա հաշվել 1-10-ը և կատարել հետհաշվարկ, պատկերացում կազմել քանակի մասին, իմանալ երկրաչափական պատկերները, տարբերակել դրանք մեծ, փոքր հասկանցությունները։

Հեղինակ՝ լոգոպեդ Աննա Հոսեփյան։

Կարդացեք նաև

Ինչ պետք է «սովորեն» դպրոցականների ծնողները

Ծնողները առաջին հերթին պետք է հիշեն, որ երեխան անհատականություն է, և միևնույն ընտանիքում երեխաները տարբեր են լինում. յուրաքանչյուրը ծնվում է իր անհատական առանձնահատկություններով, որոնք չեն կրկնվում:

Սպտ 21 2023

Անհանգստացեք, եթե երեխան… (1-3 տ.)

1-3 տարեկանում բուռն զարգացում է ապրում երեխայի ոչ միայն հենաշարժողական համակարգը, այլև հոգեկան գործընթացները, սոցիալական հմտությունները:

Օգս 16 2023

ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԻՆ

Օգս 14 2023